Ortaokullara Verdiğimiz Hizmetler

  1. Kaynaklarımızı kullanan tüm ortaokulların İngilizce eğiticileri uluslararası İngilizce öğretmenliği TESOL belge eğitimlerini kurumlarımızda en az 1 yıl çalışmak şartı ile ücretsiz olarak tarafımızdan temin edebilirler.
  2. Kaynaklarımızı kullanan tüm ortaokullar öğrencilerine Avrupa Konyesi’nden geçerli Avrupa Dil Portfolyolarını ücretsiz olarak verebilirler.
  3. Kaynaklarımızı kullanan tüm ortaokullar, içinde yüzlerce kelime öğrenme çalışması, İngilizce eğitimler, öğrenciler için eğlenceli interaktif oyunlar bulunan, yabancı dili geliştiren www.mykelime.com internet sitesini öğrencilerine ücretsiz verebilirler.
  4. Kaynaklarımızı kullanan tüm ortaokulların sınıf öğretmenleri ve diğer ders öğretmenleri için sertifikalı drama ve oyunlarla ders eğitimleri ücretsizdir.
  5. Kaynaklarımızı kullanan tüm okullarımızın öğrencilerine ortaokul 1’den itibaren İngilizce dışındaki dersleri de içeren içinde binlerce soru, konu anlatımları, deneme sınavları ve konu tekrarları bulunan, lise giriş sınavlarına hazırlık içeren online interaktif evde okul seti, internet sitesi üyeliği ücretsizdir.
  6. Kaynaklarımızı kullanan tüm okullarımız Amerika Birleşik Devletleri Açıköğretim Ortaokul Programına kayıt olabilirler. Bu program sayesinde Türkçe ve İngilizce yazılmış fark ders kitaplarını öğrencilerine ders olarak verebilirler. Bu sayede öğrencileri her sene Mayıs ayında yapılacak sınavlara katıldığı taktirde ilköğretimin 8 yıllık programının sonunda öğrencilerine Amerika Birleşik Devletleri Açıköğretim Ortaokul Diploması verebilirler. Bu sayede okul Türkiye Cumhuriyeti Diploması ile beraber mezun ettiği öğrencilere verdiği Amerika Birleşik Devletleri Ortaokul Diploması ile birlikte tüm Amerikan liselerine sınavsız başvuru imkanı sağlamış olur.

Ortaokullara Verilen Kaynaklar

Bildiğiniz gibi Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı ile satışta bulunan İngilizce sınıf kitapları özellikle ilköğretim düzeyinde konu sırası anlamında çoğu kez birbirleri ile örtüşmezler. Bu sebepten Thumbs Up kitapları Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sınıf için uyguladığı resmi ders programına birebir uygun hazırlanmıştır. Ortaokul 5’ten 8’e kadar her sınıf için o sınıfın derslerine uygun basılan bu kitaplar bakanlığın istediği tüm kelime ve konulara resmi İngilizce müfredatına birebir uyumlu halde basılmıştır. Türkiye için özel hazırlanan bu kitapların akıllı tahta versiyonları mevcuttur.


Ortaokullara özel her yaş grubu ve sınıf için ayrı ayrı 15’er hikayeden oluşan Total Skills Book kitaplarımız içinde hikayelerle beraber dinleme, dinlediğini anlama, kelime öğrenme ve sınıf aktiviteleri mevcuttur. Bu kitaplarımız akıllı tahta uyumlu ve interaktiftir.English with Cartoons 2 kitabımız ortaokulun 5-6-7-8. sınıfında kullanılan tamamen karikatürlerle oluşturulmuş bir speaking çalışma kitabıdır. Ülkemizin en eğlenceli konuşma kitabıdır. Öğrenciler karikatürlerle, çizgi roman karakterleriyle gerçek hayatın İngilizce pratiğini yaparlar.


Günümüzde Almanya’da İngilizce eğitimi gören Alman çocukları İngilizcenin grammarını artık Almanca kullanarak öğrenmektedir. Dil eğitimindeki yeni yaklaşım artık sen İngilizce düşünmelisin mantığından çıkmıştır. Acquisition (edinme, maruz kalma) yönteminin yaşadığı ülkede dışsal etkiye maruz kalmayan öğrenciler için sağlıklı bir yöntem olmadığı artık tüm dünyada kabul edilmeye başlanmıştır. Bu sebeple ülkemizde ilk kez Türk öğrenciler için Türkçeyi de kullanarak tümdengelim yöntemi ile aynı anda en çok kullanılan temel zamanların bir arada öğretilmesini sağlayan Take it Easy kitap setini hazırladık. Göreceksiniz ki öğrencilerimiz sanki bir mucize gibi bu kitap seti ile İngilizceyi inanılmaz hızlı öğrenecekler. Bu kitap setinin onlarca videosu ve interaktif online çalışmaları ve ayrıca akıllı tahta versiyonu mevcuttur.

İngilizce eğitiminde grammar kısmını eğlenceli hale getirmek dersi anlatan öğretmen için çok önemlidir. Ülkemizde ilk kez grammarı ortaokul düzeyinde dünyanın en eğlenceli dersi haline getirdik. Türkçe açıklamaları da olan Beat the Grammar kitabı dil bilgisi eğitiminde en büyük yardımcınız olacak. 


Ortaokul düzeyinde İngilizce eğitiminde en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi resimli sözlüklerdir. Bu resimli sözlükler aynı zamanda öğrencilerimizin çok eğlenceli kelime öğrenebileceği aktivitelere ve interaktif internet programlarına sahiptir.


Yine ortaokul düzeyindeki öğrencilerimizin İngilizce eğitimine destek alabilecekleri İngilizce defterleri yayıncılık şirketimizce yurtdışından özel olarak hazırlanarak getirtilmiştir. Bu defterlerle öğrenciler İngilizce eğitiminde yazılı ödev yaparken aynı zamanda kelime de öğrenecekler ve çeşitli oyunlarla İngilizceyi eğlenceli bir ders olarak göreceklerdir.

Ortaokul düzeyinde ülkemizdeki en pahalı kitap setleri okullarında ikinci yabancı dil dersi veren okullarımızın da bildiği üzere Almanca, Rusça ve İspanyolca kitap setleridir. Yayın şirketimiz bu ek kaynakları ücretsiz olarak vermektedir. Bu kitaplarımız ile öğrenciler tümdengelim yöntemiyle kolayca ikinci yabancı dili anadillerinden faydalanarak öğrenecektir.


Resimli İngilizce Dil Kartlarımız ile öğrencilerimiz İngilizce kelimeleri boş vakitlerinde eğlenceli olarak ezberleyebilmektedir.


Okullarımız isterse öğrencilerine Amerika Birleşik Devletleri Açıköğretim İlkokul Programlarını ilkokul 1’den başlamak üzere 8. sınıfa kadar her yaş düzeyinde haftada 2 saat ek etüt dersi olarak işleyebilir. Bu sayede öğrencilerimiz Homeschooling Amerika Birleşik Devletleri Açıköğretim Programlarının Türkiye’de sınav yapma yetkisine sahip yayıncı kuruluşumuzun her sene Mayıs ayında okulumuzun bünyesinde yapacağı sınavlarla Türkiye Cumhuriyeti Ortaokul Diploması ile beraber Amerika Birleşik Devletleri resmi ortaokul diplomasını da alabilirler. Bu doğrultuda American Maths and Science kitaplarımız her sınıf için fark derslerini içerir şekilde çift dilli olarak Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır. Sınavlarımız da çift dilli (Bilingual) olarak yapılmaktadır.


Avrupa Dil Portfolyosu dil eğitim programımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği, Talim Terbiye Kurulunca onaylı Avrupa Konseyi’nin resmi dil yeterlilik belgesidir. Öğrencilerimiz bu portfolyo ile Avrupa’daki diğer ülkelerin öğrencileriyle aynı eğitim modelinden yararlanırlar ve bunu tüm Avrupa’da geçerli olacak şekilde belgelerler.