İlkokullara Verdiğimiz Hizmetler

  1. Kaynaklarımızı kullanan tüm ilkokulların İngilizce eğiticileri uluslararası İngilizce öğretmenliği TESOL belge eğitimlerini kurumlarımızda en az 1 yıl çalışmak şartı ile ücretsiz olarak tarafımızdan temin edebilirler.
  2. Kaynaklarımızı kullanan tüm ilkokullar öğrencilerine Avrupa Konyesi’nden geçerli Avrupa Dil Portfolyolarını ücretsiz olarak verebilirler. 
  3. Kaynaklarımızı kullanan tüm ilkokullar, içinde yüzlerce hikaye bulunan, ses ve video dosyaları mevcut yüzlerce interaktif oyun oynanabilen, yabancı dili geliştiren, Marbi Kids (www.marbikids.com) internet sitesini öğrencilerine ücretsiz verebilirler.
  4. Kaynaklarımızı kullanan tüm ilkokulların sınıf öğretmenleri ve diğer ders öğretmenleri için de sertifikalı drama ve oyunlarla ders eğitimleri ücretsizdir.
  5. Kaynaklarımızı kullanan tüm okullarımızın öğrencilerine ilkokul 2’den itibaren İngilizce dışındaki dersleri de içeren içinde binlerce soru, konu anlatımları, deneme sınavları ve konu tekrarları bulunan, online interaktif evde okul seti, internet sitesi üyeliği ücretsizdir.
  6. Kaynaklarımızı kullanan tüm okullarımız Amerika Birleşik Devletleri Açıköğretim Programına kayıt olabilirler. Bu program sayesinde Türkçe ve İngilizce yazılmış fark ders kitaplarını öğrencilerine ders olarak verebilirler. Bu sayede öğrencileri her sene Mayıs ayında yapılacak sınavlara katıldığı taktirde, ilköğretimin 8 yıllık programının sonunda öğrencilerine Amerika Birleşik Devletleri Açıköğretim Ortaokul Diploması verebilirler. Bu sayede okul Türkiye Cumhuriyeti Diploması ile beraber mezun ettiği öğrencilere verdiği Amerika Birleşik Devletleri Ortaokul Diploması ile birlikte tüm Amerikan liselerine sınavsız başvuru imkanı sağlamış olur.

İlkokullara Verilen Kaynaklar


İlkokullarımıza her sınıf düzeyi için tam 15 parça eğitim seti veriyoruz.

Okullarımız için ilkokul 1-2-3-4 düzeyinde 2 ayrı Coursebook kitap setimiz mevcuttur. Bu setlerin tüm akıllı tahta yazılımları, tüm interaktif internet programları vardır. Tüm kitaplarımızın öğretmen kitabı, sınıf ve ders kitabı mevcuttur. Bu kitap setleri ülkemizdeki en modern ve eğlenceli İngilizce öğreten kitap setleridir.Bildiğiniz gibi Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı ile satışta bulunan İngilizce sınıf kitapları özellikle ilköğretim düzeyinde konu sırası anlamında çoğu kez birbirleri ile örtüşmezler. Bu sebepten dolayı Thumbs Up kitapları Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sınıf için uyguladığı resmi ders programına birebir uygun hazırlanmıştır. İlkokul 2’den 4’e kadar her sınıf için o sınıfın derslerine uygun basılan bu kitaplar bakanlığın istediği tüm kelime ve konulara resmi İngilizce müfredatına birebir uyumlu halde basılmıştır.Her yaş grubu ve sınıf için ayrı ayrı 15’er hikayeden oluşan "Total Skills Book" kitaplarımız içinde hikayelerle beraber dinleme, dinlediğini anlama, kelime öğrenme ve sınıf aktiviteleri mevcuttur. Bu kitaplarımız akıllı tahta uyumlu ve interaktiftir.English with Cartoons 1 kitabımız ilkokulun ilk 4 sınıfında kullanılan tamamen karikatürlerle oluşturulmuş bir speaking çalışma kitabıdır. Ülkemizin en eğlenceli konuşma kitabıdır. Öğrenciler karikatürlerle, çizgi roman karakterleriyle gerçek hayatın İngilizce pratiğini yaparlar.


İlköğretim düzeyinde İngilizce eğitiminde en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi resimli sözlüklerdir. Bu resimli sözlükler aynı zamanda öğrencilerimizin çok eğlenceli olarak kelime öğrenebileceği aktivitelere ve interaktif internet programlarına sahiptir.Yine İlköğretim düzeyindeki öğrencilerimizin İngilizce eğitimine destek alabilecekleri İngilizce defterleri yayıncılık şirketimizce yurtdışından özel olarak hazırlanarak getirtilmiştir. Bu defterlerle öğrenciler İngilizce eğitiminde yazılı ödev yaparken aynı zamanda kelime de öğrenecekler ve çeşitli oyunlarla İngilizceyi eğlenceli bir ders olarak göreceklerdir.

İlköğretim düzeyinde ülkemizdeki en pahalı kitap setleri okullarında ikinci yabancı dil dersi veren okullarımızın da bildiği üzere Almanca, Rusça ve İspanyolca kitap setleridir. Yayıncılık şirketimiz bu noktada yabancı dil eğitiminin bölünmez bir bütün olduğunu düşünerek İngilizce eğitim setlerinin içinde ikinci yabancı dil uygulamaları yapan kolejlerimiz için ücretsiz Almanca, Rusça ve İspanyolca kitabı vermektedir.


Resimli İngilizce kelime öğrenme kartlarımız öğrencilerimizin okul dışı zamanlarında da yabancı dil kelimelerini eğlenerek ezberlemesini sağlayan her sınıf için ilkokul 1-2-3-4 olmak üzere ayrı ayrı hazırlanmış ve o sınıfa ait öğrenilmesi gereken kelimeleri içeren harika bir sözlük niteliğindedir.Avrupa Dil Portfolyosu dil eğitim programımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği, Talim Terbiye Kurulunca onaylı Avrupa Konseyi’nin resmi dil yeterlilik belgesidir. Öğrencilerimiz bu portfolyo ile Avrupa’daki diğer ülkelerin öğrencileriyle aynı eğitim modelinden yararlanırlar ve bunu tüm Avrupa’da geçerli olacak şekilde belgelerler.


Tüm Kitaplar